Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Posted by Akos-life |

Επικοινωνία Ασθενών- Ιατρών με Ψηφιακά Μέσα

Στον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στη θεραπεία, στη στήριξη αλλά και στην αποθεραπεία του ασθενή με καρκίνο αναφέρθηκε η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη Πρόεδρος της ΑΚΟΣ και επικεφαλής της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Συνεργασίας. 

Το θέμα της παρέμβασης της: «Επικοινωνία Ασθενών- Ιατρών με Ψηφιακά Μέσα: Απόψεις- Ανησυχίες- Ελληνική πραγματικότητα» έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εργασιών του 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ψυχική υγεία, τεχνολογία & τηλεματικές εφαρμογές», που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως 17 Μαΐου 2013 στο Ξενοδοχειο Royal Olympic Hotel. 

Το συνέδριο διοργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία obrella.gr, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας και τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας. 

Όπως επισήμανε η δρ. Κατσώχη, η εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων, είχε σαν επακόλουθο την ανάπτυξη ακτινοθεραπευτικών μεθόδων υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας, σε σύντομο χρόνο, όπως η διαπεριναϊκή εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη αλλά και η στερεοτακτική απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία σε μη χειρουργήσιμους όγκους του πνεύμονα. 

Τις πολύτιμες υπηρεσίες της τεχνολογίας χρησιμοποιεί και η ΑΚΟΣ και για την υλοποίηση των σκοπών της, όπως για τη στήριξη των αποθεραπευμένων που ζουν στη περιφέρεια και για την επικοινωνία τους με τους ιατρούς τους μέσα από ένα νέο ηλεκτρονικό κόμβο επικοινωνίας που δεν γνωρίζει γεωμορφολογικούς περιορισμούς αλλά συντελεί στη δημιουργία ενός νέου κύκλου εμπιστοσύνης ιατρών-ασθενών- αποθεραπευμένων.